Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
heid afhangt; sta ons dan vooral bij en breng ons in den
hemel. Ja, als wij Maria zoo gedurende ons leven dikwijls
aanroepen, zal zij ons ook in dat gewichtig uur, waarin de
duivel zijne aanvallen vermeerdert, getrouw bijstaan; terwijl
zij in dit leven van ons verwijderen zal gevaarlijke omstan-
digheden: b. v. het wonen in zekere huizen, het werken
op zekere plaatsen en fabrieken , het omgaan met sommige
personen.
Bovendien zal zij ons helpen in de keuze van een levens-
staat ; bezorgen verschillende middelen van zaligheid : Missies,
Retraites, enz., het lidmaatschap van sommige Vereenigingen
en Broederschappen. Ook zal zij ons in tijdelijke aangelegen-
heden , die niet schadelijk voor onze ziel zijn, behulpzaam
wezen, zoodat wij haar ook in tegenspoed en ziekte en soort-
gelijke ongevallen behooren aan te roepen.
De beweegreden van ons vertrouwen op Maria is niet
alleen hare overgroote macht als Moeder Gods, maar ook
hare goedheid en liefde als onze Moeder; zij toch is Moeder
van alle menschen geworden, toen haar goddelijke Zoon aan
haar, in den persoon van den H. Joannes, alle menschen
als kinderen aanbeval, en haar te gelijk voor alle menschen
moederlijke gevoelens mededeelde. Zij kan ons dus helpen
als Moeder Gods, om hare macht, en wil ons helpen als
onze Moeder, om hare goedheid.
7 V. Hoe kunnen wij onze gebeden aan onze Lieve
Vrouw het aangenaamste maken ?
A. Door bij onze gebeden goede werken te voegen,
en allermeest door hare deugden na te volgen.
8 V. Noem eenige voorname gebeden^ die wij tot
Onze Lieve Vrouw stieren,
A. Het Wees gegroet, de Litanie van O. L. V.
van Lorette , den Rozenkrans , enz.