Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
moeilijkheden om hare hulp in te roepen en daardoor alle
gevaren te boven te komen.
3 V. Wie heeft het Wees gegroet gemaakt?
A. De Engel Gabriël, die van God tot Maria
gezonden was, heeft het eerste deel uitgesproken;
Elisabeth , de nicht van Maria, het tweede deel ; en
onze Moeder de H. Kerk heeft er het derde deel
bijgevoegd.
Wees gegroet, Maria. Dat is de groet, dien de Engel aan
Maria bracht, de goede dag, dien hij haar zegde, wenschte.
Ook wij moeten haar dikwijls aldus begroeten.
Maria's antwoord luidde : „Zie de dienstmaagd des Heeren,
mij geschiede naar uw woord."
4 V. Waarom zegt gij van de Heilige Maagd,
dat zij is vol van gratie en gezegend boven alle
vrouwen ?
A. Omdat zij overvloediger gratie van God ont-
vangen heeft dan eenig ander schepsel, en zij onder
alle vrouwen uitverkoren is, om de Moeder Gods te
zijn.
Vol van genade wil zeggen : dat Maria van Gods genade
zoo vol is, als nooit eenig schepsel geweest is. Ofschoon er
wel meer heiligen vol van genade geweest zijn , had Maria
toch eene grootere volheid van genaden, dan ooit eenig
ander heilige gehad heeft.
Het is daarmee als met een glas en een overgroot vat;
beide kunnen vol zijn, maar het vat zal, als het vol is, veel
meer inhouden dan een glas, al is dit ook tot den boord
toe vol. Zoo was het ook met Maria ten opzichte van de
andere heiligen.