Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
TWINTIGSTE LES.
Over het Wees gegroet.
1 V. Waarom voegen wij gewoonlijk de Groeienis
des Engels of het Wees gegroet bij het Gebed des
Heeren ?
A. Om door de Heilige Maagd onze gebeden aan
God op te dragen.
Door de Moeder naar den Zoon, door den Zoon naar den
Vader. H. Aug.
Dit gebed wordt „Wees gegroet" genoemd, omdat het met
die woorden begint. Het wordt „ de Groetenis des Engels"
genoemd, omdat de Engel Gabriel het eerste deel van het
Wees gegroet heeft uitgesproken,
2 V. Zeg het Wees gegroet.
A. Wees gegroet, Maria, vol van gratie, de Heer
is met u , gezegend zijt gy boven alle vrouwen , en
gezegend is de vrucht uws lichaams, Jesus. Heilige
Maria, Moeder Gods, bid voor ons, zondaars, nu
en in het uur van onzen dood. Amen.
Maria beteekent: Ster der zee. Zij wordt aldus genoemd,
omdat zij voor ons is, wat de zeester voor den zeeman is.
h De zeeman, wil hij behouden aanlanden en alle klippen
en gevaren vermijden , moet voortdurend zijn oog naar eene
ster wenden; zoo ook moeten wij, willen wij eens behouden
in den hemel aanlanden, voortdurend ons oog op Maria
richten: Ten om te zien hoe zij in deze of gene omstan-
digheid handelde, ten einde haar voorbeeld na te volgen.
Ten moeten wij ons oog naar Maria richten in alle
omstandigheden van het leven, vooral in bekoringen en
y^i