Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
redenen: om ons te beproeven , in de gelegenheid te stellen
bewijzen van trouw te geven, om ons in de deugd te ver-
sterken , veel te laten verdienen voor den hemel, enz.
De bekoring komt eigenlijk van den duioel, de wereld en
het vleesch. Door wereld wordt hier verstaan de valsehe
grondregels en ijdelheden der wereld; do menschen, die
dezelve aannemen, als regel volgen , en voorts alles wat ons
in de wereld tot zonde aanzet.
Valsehe grondregels zijn leerstellingen, gezegden, spreuken,
waardoor men tracht te misleiden en tot zonde te brengen.
B. v. Als men jong is, moet men pleizier zoeken, later is er nog
tijd genoeg, om zich op het goed toe te leggen ; — men moet niet
zonderling zijn, maar doen gelijk anderen, de mode volgen ; — zijn
vijanden vergeten is laf, enz.
IJdelheden zijn gevaarlijke vermaken, zooals de meeste
pleizieren der wereld , overdreven pracht, en al wat strijdig
is met de christelijke eenvoudigheid en zedigheid,
'ij Door vleesch verstaat men de begeerlijkheid tot het zinnelijke
en zondige, die voortkomt uit de erfzonde en wederom tot
zonde aanspoort.
De middelen tegen do bekoringen en derzelver oorzaken ,
noemt Christus, waken en bidden. Wij moeten waken op onze
zintuigen; de wereld en de gelegenheden tot zonden vluchten.
Wij moeten bidden op geregelde tijden, maar vooral onder
de bekoring : een zeer krachtig middel in zware bekoring is,
volgens den H. Franciscus de Sales, zich in den geest in
het H. Hart van Jesus neerleggen.
12 V. Van wat kwaad hegeeren wij verlost te wor-
den, als wij bidden : Maar verlos ons van den kwade ?
A. Van alle kwaad, dat ons naar ziel of lichaam
kan hinderen en ons tijdelijk of eeuwig geluk beletten.
Van alle kwaad. Wij vragen hier onvoorwaardelijk verlost