Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
hemel te komen, namelijk: zijnen wil te volbrengen, en ook
om in alles onderworpen te zijn aan , en tevreden met Gods
wil. JFelk onderscheid is er in tevreden te zijn met, ondermrpen
te zijn aan Gods ml, en Gods teil volbrengen? Gods wil vol-
brengen is zijne geboden onderhonden. Tevreden met en
onderworpen aan Gods wil, ia tevreden zijn met alles, wat
God doet en ons laat overkomen, daar niet over morren of
klagen. (Vgl. Les, S^te Vr.)
Men mag echter dien tegenzin wel gevoelen, als men dan
toch maar zeggen kan: Ja, Heer, Gij wilt het, ik wil het
ook. Uw wil geschiede, o Heer. Zelfs mag men bidden met
Christus : Heer, laat dien lijdenskelk voorbijgaan; nochtans
niet mijn , maar uw wil geschiede.
9 V. Wat is het dagelijksch brood , dat wij van
God verzoeken ?
A. Alles wat wij naar ziel en lichaam noodig
hebben.
In de vierde vraag verzoeken wij alles, wat wij noodig
hebben naar lichaam en ziel. Brood, kost, kleederen, alles
wat wij behoeven voor 't lichaam. Voor de ziel Gods genade,
de H. Sacramenten, vooral het hemelsch brood der H. Com-
munie.
Door de woorden: Geef ons heden ons dagelijksch brood,
leert Christus ons, niet te zeer voor de toekomst bezorgd te
wezen , en te blijven bidden.
Het dagelijksch brood van God verzoeken , is het gewone
levensonderhoud, geen overtolligen rijkdom vragen; tevreden
zijn, als men den kost maar goed heeft. Rijkdom is dikwijls
nadeelig voor onze zaligheid en altijd gevaarlijk ; dus moeten
wij er niet om bidden.
10 V. Wat verzoeken wij aan God ^ zeggende:
Yergeef ons onze schulden, gelijk wy vergeven onzen
schuldenaren ?