Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
Nu volgen de 7 vragen , waarin alles vervat ie, wat wij
naar ziel en lichaam noodig hebben.
6 V. Wat verzoeken wij aan God, als ivij zeggen :
Geheiligd zij Uw Naam ?
A. Dat God van ons en van alle menschen moge
gekend, gediend en geëerd worden.
7 V. Wat verzoeken wij, als wij zeggen: Ons
toekome Uw Rijk ?
A. Dat God hier op aarde door zijne liefde in onze
harten heersche, en dat wij na onzen dood deelachtig
mogen worden aan zijn hemelsch rijk.
In de eerste vraag : Geheiligd zij Uw Naam, vragen wij alles,
wat wij noodig hebben , om tot ons laatste einde te komen ,
tot het doel, waarvoor wij geschapen zijn, namelijk om in
dit leven God te dienen en Hem hierna eeuwig te aanschou-
wen , en dus God kennen , God beminnen en Gods geboden
tot het einde van ons levon getrouwelijk onderhouden.
In de 2>'' vraag : Ons toekome uw rijk, vragen wij aan God
dat nij ons, nadat wij Hem hier, zooals wij gevraagd
hebben, gekend, bemind en zijne geboden onderhouden
hebben, het loon voor onzen trouwen dienst geve, namelijk
den hemel. Ook vragen wij Hem, dat Hij moge heerschen
in zijn rijk, het rijk onzer harten, en het rijk zijner kerk.
(Vgl. llJe Les, lO'i«^ Vr.)
8 V. Wat vragen wij, zeggende: Uw wil geschiede
op de aarde als in den hemel ?
A. Daardoor vragen wij aan God de gratie, om
ons in alles aan zijnen heiligen Wil te onderwerpen
en dien te volbrengen, gelijk de Engelen in den
hemel doen.
In de derde vraag vragen wij God hot middel om in dea