Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
'"Vil
140
Heeren wordt ook het Onze Vader, in 't Latijn, Pater noster,
genoemd, omdat het met die woorden begint.
2 V. Waarom is het Onze Vader het waardigste
en beste gebed ?
A. Omdat het van Christus den Oppersten Leer-
meester gemaakt is, en alles bevat, wat wij naar ziel
en lichaam noodig hebben.
Het Onze Vader is ten l^te ^ het waardigste, d. w z., het
eerbiedwaardigste gebed, het gebed, dat boven alle andere
gebeden onzen eerbied en onze hoogachting waardig is, ver-
dient , omdat het gemaakt is , niet door een louter mensch,
noch door een Engel, maar tan , door Christus zeiven , die
als God en mensch de Opperste Leermeester is, die het zelf
aan zijne Apostelen, en in hen aan alle Christenen, zijne
leerlingen , geleerd heeft.
Het Onze Vader is ten het Ae^/tf van alle gebeden, omdat
het alles beoat, inhoudt, wat wij naar ziel en lichaam, voor tijd
en eeuwigheid, noodig hebben om en hier en hiernamaals
gelukkig te zijn.
Het Onze Vader is dus het beste gebed om zijn inhoud,
het waardigste om zijn maker.
3 V. Zeg het Onze Vader.
A. Onze Vader , die in de hemelen zijt;
1. Geheiligd zij Uw Naam ;
2. Ons toekome Uw Rijk ;
3. Uw wil geschiede op aarde als in den hemel;
4. Geef ons heden ons dagelyksch brood ;
5. En vergeef ons onze schulden , gelijk wy ver-
geven onzen schuldenaren ;
6. En leid ons niet in bekoring;
7. Maar verlos ons van den kwade. Amen,