Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
Vragen over de 18'^® Les.
1. Wat beteekent hopen P Wanneer is de hoop in ons eene
deugd P Eene goddelijke deugd P
2. Wat is er noodig om redelijk op iemand te vertrouwen,
en zijn die vereischten in God P Op welke eigenschap-
pen van God steunt dan onze hoop P
3. Waarin bestaat een godvruchtig levenniet/' Waarin w«/.^
4. Xan ik met eten, spelen, enz. den hemel ook verdienen;
en wanneer, of hoe moet het dan geschieden P
5. Met wien en waarover spreekt ge, als ge bidt? Kan
men ook bidden zonder spreken, of inwendig?
6. W^at is bidden met eerbied, aandacht ^ verstrooidheid?
En waarom heet men het verstrooid bidden, als men
onder het gebed met andere zaken in den geest bezig
is P Is zulk gebed altijd slecht P Kan iemand vrijwillig
verstrooid zijn, al zegt hij ook het niet te willen P
En hoevelerlei is de vrijwillige verstrooidheid ?
7. Wat zijn geestelijke y wat tijdelijke dingen? Wat is voor'
waardelijk, wat onvoorwaardelijk bidden P
8. Haalt drie redenen aan, waarom men morgens en
*s avonds moet bidden; en waarom voor en na het eten?
lE&EmENDE LES.
Over het Onze Vader.
1 V. Welk is het waardigste en beste gebed ?
A. Het Gebed des Heeren of het Onze Vader,
Het waardigste en beste gebed is het Gebed des Heeren
of het Onze Vader, Het heet: het gebed des Heeren , omdat
het gemaakt is door Christus, die om bijzondere reden meer,
d. w. z., meermalen dan God de Vader, Onze Heer genoemd
wordt. (Vgl. 6 Les 6 V., en 9 Les 11 V.) Het gebed des