Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
in uwe begeerlijkheden, tot voldoening van uwe verkeerde
zinnelijke lusten wilt doorbrengen, (IV. 3. 4.)
12 V. Wanneer behoort men te bidden?
A. 's Morgens als men opstaat, 's avonds als men
slapen gaat, vóór en na het eten, bijzonder als men
in de kerk is of eenige bekoring of moeielijkheid heeft.
Welk middel kent gij om altijd te bidden ?
Al wat wij doen, voor God doen en om zijnen wil te vol-
brengen. Dan is al ons werken bidden.
Hier bevele men den kinderen dringend aan het morgen-
en avondgebed trouw en goed te doen ; men late ieder kind
het morgen- en avondgebed van den Catechismus (bl. 78, 79)
opzeggen.
Men prijze hun ook aan , eerbiedig te bidden vóór en na
het eten , en bij voorkomende bekoringen en moeilijkheden
aanstonds een schietgebed te doen, vooral de zoete namen
van Jesus, Maria, Joseph aan te roepen.
Als beweegredenen voor morgen- en avondgebed kan men
aanhalen, 1° dat God daarop recht heeft, als zijnde ons eerste
begin en laatste einde; dus moeten wij met God den dag
beginnen en eindigen ; 2« 't Is een middel om Gods zegen te
verkrijgen, en dank te betuigen voor ontvangene weldaden;
3° Christus heeft beide ons geleerd door zijn voorbeeld ; wij
lezen in het Evangelie, dat Hij nog den laatsten avond
volgens zijn gewoonte, met levensgevaar, in den Olijfhof ging
bidden; en zeer dikwijls , dat Hij 's morgens vroeg bidden
ging. Voor het tafelgebed pleiten bijna dezelfde redenen:
zegen over — dank voor de spijzen ; Christus' voorbeeld bij
de vermenigvuldiging der brooden, in het avondmaal, enz...
In de kerk: De kerk toch is bestemd om te bidden; hoe
weerde Christus diegenen, die er kwamen om niet te bidden ! —
Eindelijk in de bekoringen leerde Christus ons bidden in de
woestijn, en in moeilijkheid in den hof van Olijven, enz....
ktt