Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
kunnen wij overal bidden , met God spreken, zonder dat
anderen het zien of merken kunnen; zonder teekenen of
woorden te gebruiken, door alleen inwendig ons hart tot
God te verheffen , de begeerten en gevoelens van ons hart
aan God te kennen te geven. Be begeerten van ons hart wil
hier zeggen , datgene wat we van God verlangen en hopen
te verkrijgen. Veelsoortig zijn de gevoelens van ons hart, dio
wij in 't gebed aan God kunnen te kennen geven; b. v,
gevoelens van geloof, hoop, liefde, berouw, dankbaarheid,
ootmoedigheid, bereidvaardigheid om God voortaan beter
en trouwer te dienen, ook gevoelens van droefheid, verdriet,
vrees, enz. enz.
9 V. Wat is de reden , dat velen bidden en niet
verkrijgen ?
A. Omdat zij niet bidden gelijk het behoort, of
dingen begeeren, die hun schadelijk of min voordeelig
zijn.
Er zijn dus twee redenen, waarom velen bidden en niet
verkrijgen.
De eerste reden is : Omdat zij niet bidden gelijk het behoort,
Hoe men moet bidden om te verkrijgen, leert het antwoord
op de volgende, de lO^« V.
De tweede reden is: Omdat zij dingen begeeren, die hun schade-
( lijk of min voordeelig zijn. Deze reden wordt verklaard in
de 11-1« V.
10 V. Hoe moet men bidden?
A. Met grooten eerbied , aandacht en volharding.
Met eerbied bidden is uitwendig eene nette houding aan-
nemen , zóó als het past aan een schepsel, dat spreekt met
zijnen Schepper. Eene nette houding, dus niet hangen, liggen,
rondzien of draaien. Met aandacht bidden is denken, wat
men zegt en met Wien men spreekt. Met volharding bidden.