Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
wel schepselen Gods, maar niet met rede en vrijen wil door
God begaafde , doch redelooze schepselen Gods.
De mensch bestaat uit twee deelen, uit eene onsterfelijke
zi«l, d. i. eene ziel, die niet sterven kan , en een sterfelijk
lichaam^ d. w. z. een liuhaam, dat sterven kan, ja werkelijk
eens sterven, van de ziel gescheiden, en in deelen ontbon-
den worden zal.
De ziel is een onsterfelijke geest, begaafd met rede en
verstand, door God geschapen en met het lichaam vereenigd,
om het levend te maken en te bestieren.. ..
Geest is iets onstoffelijke, wat geen deelen heeft, en niet
valt onder het bereik der zintuigen. Door lichaam verstaat
men alles wat uit stof en deelen is samengesteld , en door
onze zintuigen kan waargenomen worden. Dus hier het deel
van den mensch , dat wij zien, en bestaat uit verschillende
deelen en ledematen, of het; stoffelijk omhulsel onzer ziel.
Waarom kan onze ziel niet sternen ? Omdat onze ziel een
geest is, die niet uit deelen bestaat, en dus ook niet in
deelen kan ontbonden worden. Welnu, sterven wil zeggen :
in deelen ontbonden worden. Bijgevolg kan onze ziel niet ster-
ven, omdat zij een geest is. Hoe onze ziel op eene geeste-
lijke wqze sterven kan , wordt in de 40'te les geleerd.
7 V. Welk is het waardigste deel van den fnensch ?
A. De ziel.
8 V. Waarom is de ziel het waardigste deel van
den mensch ?
A. Omdat de ziel onsterfelijk is, eu naar Gods
beeld en gelykenis is geschapen.
De ziel is dus, volgens den Catechismus, om twee redenen
het waardigste deel van den mensch.