Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
6 V. Waarom moeten wij met een vast vertrou-
wen op God hopen ?
Welke is de beweegreden van onze Hoop, of,
waarom moeten wij hopen ?
A. Omdat God is oneindig goed tot ons, almach-
tig en getrouw in zijne beloften.
Met andere woorden, hetzelfde: Waarop steunt onze HoopP
Op Gods goedheid, almacht en getrouwheid in zijne beloften.
God kan ons dus den hemel geven, omdat Hij almachtig ie.
(Om dit te kunuen is macht noodig.)
Hij wil hem ons geven, omdat Hij oneindig goed is jegens
ons.
Hij zal hem ons geven, omdat Hij getrouw is in zijne
beloften.
7 V. Welke middelen zijn er om te verkrijgen
hetgeen wij hopen ?
A. Een godvruchtig leven, goede werken, en
bijzonder het gebed.
De middelen om te verkrijgen hetgeen wij hopen , zijn in
het algemeen :
Ten 1'" een godvruchtig leven.
Ten 2''» goede werken.
Ten vooral het gebed.
1° Wie leidt een godvruchtig leven ? Die de gewoonte heeft
Gods heiligen wil in alles trouw te volbrengen. Nu wat God
van ons wil, weten wij uit de tien geboden Gods , de vijf
geboden der H. Kerk , en de plichten van onzen staat. Dete
zijn voor alle menschen niet dezelfde. De plichten van een
kind zijn vooral gehoorzaamheid, leerzaamheid en godsdien-
stigheid, zedigheid en knischheid. (Vgl. 1'" Les bladz. 14.)