Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
i"' 132
11!
goed, om wel te doen. Het goede, waartoe zij ons genegen
maakt, is: Gods goedheid, almacht, en getrouwheid in zijne
beloften te vereeren; zoodat wij ons, ondanks alle moeilijk-
heden , daarop verlaten.
I 2 V. Waarom wordl de Hoop genoemd eene gave
Gods^
A. Omdat zij ons van God gegeven wordt zonder
j|' onze verdiensten , en wij ze uit ons zeiven niet kun-
nen hebben. {Vgl. Les 3 vr. 1.)
!" Wij krijgen die deugd met de andere goddelijke en
bovennatuurlijke deugden in het doopsel.
r 3 V. Hoe wordt de Hoop verloren ?
A. Door wanhoop en vermetel vertrouwen.
De hoop wordt door wanhoop en soms door vermetel ver-
trouwen verloren, en ook door het geloof te verliezen; want
als we het geloof verliezen , dan gelooven wij niet meer dat
God waarachtig, goed en almachtig is, en kunnen dus ook
"i' niet op Hem hopen.
S Wanhopen is niet of ie weinig hopen. Zoo iemand denkt:
'' mijne zonden zijn te groot, God zal ze niet vergeven , hij
twijfelt aan Gods goedheid, hij hoopt niet of te weinig.
' Vermetel vertrouwen, waardoor de Hoop verloren wordt, is
te veel hopen; b. v. als iemand kwaad doet, omdat God goed
r is. Hij denkt: juist omdat God zoo goed is, zal ik er maar
lvrij op aan zondigen; Hij is te goed om mij met de hel te
straffen.
4 V. Waf moeten wij van God hopen., (Of: welk
is het voorwerp onzer Hoop) ?
A. De eeuwige zaligheid en al de middelen, die
daartoe noodig zijn.
-y*