Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
TWEEDE DEEL.
ACHTTIENDE LES.
Yau de Hoop cu liet Gebed.
1 V. Wat is de Hoop?
A. Eene deugd en gave Gods, door welke wij
met een vast vertrouwen van God verwachten de
eeuwige zaligheid en alles wat ons daartoe helpen kan.
De hoop komt uit het geloof voort.
Als wij Gods eigenschappen, vooral zijne almacht, goed-
heid en getrouwheid, door het geloof hebben leeren kennen,
dan volgt daar als van zelf uit, dat wij op Hem hopen
zullen.
Hopen is vertrouwelijk iets goeds verwachten.
Verwachten wij nu vertrouwelijk iets goeds van de menschen,
dan hebben wij eene menschelijke hoop; maar verwachten wij
vertrouwelijk van God het eeuwig leven en al wat ons daar-
toe helpen kan, dan hebben wij eene goddelijke hoop.
"Wanneer wij nu en dan eens op God vertrouwen, dan
hebben wij nog de goddelijke deugd van hoop niet. Dan ver-
richten wij alleen akten van die deugd. Maar wanneer die
deugd zoo in ons is, dat zij ons tot vertrouwen op God
aanspoort, daartoe genegen maakt, zoodat wij voortdurend
in alle omstandigheden op God vertrouwen , dan is het eene
deugd in ons, omdat wij dan in onze ziel genegen zijn op
God te hopen.
(Zoo is het ook met de andere deugden.)
De hoop is eene deugd, omdat zij ons genegen maakt om