Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
doodzonde gedaan te hebben genoeg is om naar de hel te
gaan, als men er geene oprechte boetvaardigheid over doet.
Zoo groot is dus de boosheid ook van slechts ééne enkele
doodzonde, dat do ziel dergenen, die er in sterven, door
God, den rechtvaardigen Rechter, moet verwezen worden
naar de eeuwige straffen der hel.
En toch, hoevele Christenen maken er als niets uit, eene
doodzonde te bedrijven. Hoevelen leven roekeloos in staat
van doodzonde voort, zonder te bedenken, dat ze elk oogen-
blik in dien staat kunnen sterven!
Amen achter de twaalf artikelen beteekent: Het is zoo;
alles wat hier gezegd is, is waar.
Achter het Onze Vader beteekent amenHet zij zoo; moge
alles zoo gebeuren , als wij hier gevraagd hebben.
• i'
Vragen over de Les,
1. Waarom wordt de zuiveringsplaats te recht vagevuur
genoemd P
2. Waarheen gaat de mensch als hij sterft P
3. Op welk geloofsartikel steunen de antwoorden op
vr. 8 en 9P
4. Waarom gelooft ge, dat er een vagevuur is P Hoe weet
ge, dat God dit geopenbaard heeft P Hoe weet ge,
dat de Kerk dit leert P (Zie 3^" Les blz. 29 onderaan).
5. Waarom moet de hel eeuwig duren P of waarom verdient
een enkele doodzonde eene eeuwige straf?
6. Wie zijn in de hel om ééne doodzonde P