Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
Uit dit antwoord blijkt genoegzaam, dat de arme zieltjes
in het vagevuur zelf alleen door haar lijden aan de goddelijke
rechtvaardigheid kunnen voldoen, en er in moeten blijven,
totdat zij door haar lijden aan de goddelijke rechtvaardig-
heid voldaan hebben , als wij haar niet te hulp komen.
Eeeds deze waarheid moest meer dan voldoende zijn om
ons te bewegen tot medelijden met die arme zielen, en ons
op te wekken haar te verlossen.
Als we hier iemand in 't vuur zagen liggen, vooral iemand
die ons dierbaar is, b. v. vader of moeder, zuster of broeder,
een weldoener of vriend, ja ook maar een onbekend mensch,
zouden we hem niet uit het vuur redden, uit de vlammen
verlossen, als we maar eenigszins konden P Zeker. Welnu,
wij kunnen zonder eenig gevaar niet alleen, maar met groot
voordeel voor ons zeiven, door velerlei en zeer gemakkelijke
middelen de zielen uit het vagevuur verlossen of althans
hare pijnen verkorten.
9 V. Door welk middel kunnen de zielen uit het
vagevuur verlost of hare pijnen verkort worden ?
A. Door de gebeden en goede werken der levenden,
en bijzonder door de H. Offerande der Mis en het
toevoegen van aflaten.
De voornaamste middelen om haar te helpen zijn : de H.
Mis en de aflaten.
Maken wij dus bij elke Mis en 's morgens bij de opdracht
onzer aflaten de intentie om de geloovige zielen daaraan
deelachtig te maken.
Voor welke zielen dienen wij het meest te bidden P
Ten l'te voor die zielen, waaraan wij de meeste verplich-
ting hebben, zooals: onze ouders, familie, weldoeners of
degenen , waarvan wij zeiven de schuld zijn dat zij lijden,
omdat wij hen tot de zonden gebracht hebben.