Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
Dat men dit vuur voor een waar, etofielijk vuur dient te
houden, is reeds bij de uitlegging van de 5<i® V. der vorige
Les aangemerkt. Door dat vuur zullen de zielen der over-
ledene rechtvaardigen op menige wonderbare wijze gepijnigd
worden, zoodat door het vuur hier tevens de andere straffen
schijnen aangeduid, waardoor die rechtvaardigen van hunne
overgeblevene schulden gezuiverd worden.
Beteekent dus vagevuur, eene zuiveringsplaats, dan mag men
deszelfs vuur ook een zuiverings* of zuiverend vuur noemen,
dus ook in die hoedanigheid verschillend van 't vuur der hel.
Wij kunnen het vagevuur gemakkelijk ontgaan, als wij
hier maar boete doen , en den tegenspoed en al het onaan-
gename en lastige, dat ons overkomt, maar tot boeting onzer
zonden aannemen.
Onder die boete kunnen wij alles rekenen, wat wij niet
gaarne doen, b. v. 's morgens ijverig opstaan, in school en
kerk en catechismus stilzitten.
Het is zeer nuttig, 's morgens aan God te zeggen, dat men
al het onaangename, wat ons overkomt, zooals: koude, hitte,
honger, dorst, pijn, enz. aanneemt tot boeting zijner zonden,
dan zal men het gemakkelijker en met meer verdiensten lijden.
Tijdens dit leven is God barmhartig en kunnen wij met
weinig veel bij Hem afdoen ; hierna is Hij rechtvaardig en
moet alles gestreng tot den laatsten penning betaald worden.
Daarom moeten wij:
Ten l^te zorgen onze eigene zonden hier uit te boeten, en
Ten 2'ie medelijden hebben met de zielen in het vagevuur ,
haar helpen door veel voor haar te bidden.
8 V. Hoe lang blijven de zielen in het vagevuur?
Totdat zij door haar lyden aan de goddelijke recht-
vaardigheid voldaan hebben, of door de hulp van
anderen verlost worden.