Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
Vragen over de 16^® Les.
1. Tegen wien geschiedt de zonde? "Wie kan ze dan ver-
geven ? Kan een beleedigde de macht om te vergeven
ook aan anderen mededeelen P Heeft God dat gedaan P
En aan wie, en met welke woorden P
2. Waarom behooren wij 's avonds ons geweten te onder-
zoeken en over onze zonden een berouw te verwekken P
3. Wat beteekent verrijzenis P En waarom staat er verrij-
zenis des vleesches, en niet des menschen P
4. Is er nog een ander soort van verrijzenis P (Les 11 bij vr. 7.)
ZEYENTIElfDE LES.
Yan het eeuwige leven.
1 V. Welk is het twaalfde artikel van het Sym-
bolum des Geloofs ?
A. Het eeuwig leven.
Er moest weer voor staan: ik geloof het eeuwig leven.
Ik geloof, dat er een eeuwig leven bestaat.
2 V. Wat belijden wij door dit artikel ?
A. Dat er na dit leven nog een ander leven is,
dat eeuwig zal duren.
Door het eeuwig leven verstaan wij vooral den hemel ^
want ofschoon men ia de hel ook wel eeuwig leeft, zou men
dit nochtans eerder een eeuwigen dood kunnen noemen.
3 V. Waarheen gaan de zielen der overledenen?
A. Naar eene van deze drie plaatsen, te weten:
naar den hemel, naar de hel of naar het vagevuur.