Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
gedachten, die door niets tegengehouden kunnen worden,
door geen muren, door niets.
Wij kunnen ons met onze gedachten duizend uren ver,
ja de geheele wereld door verplaatsen ; zoo zal het dan met
ons lichaam gaan.
Onlijdelijk, d. w. z., vrij van alle bederf, kwetsing, pijn
en smart, zoodat ze niet meer kunnen lijden.
11 V. Hoedanig zullen de lichamen der verdoemden
verrijzen ?
A. Duister , vuil, zwaar , grof en geheel gesteld
om te lijden.
Duider: dat is donker, zwart, akelig.
Zwaar: dat is log, lastig, moeilijk te bewegen.
Grof. Wat grof is. is leelijk.
12 Y. Wanneer zal die verrijzenis van alle men-
sehen geschieden ?
A. Op den laatsten dag des oordeels.
Waarom zal Christus nog een algemeen oordeel houden?
Ten l't*. Om den smaad te herstellen, die Hem door
zijne rechters in zijn lijden is aangedaan.
Ten Om het goede en kwade, dat hier verborgen
bleef, bekend te maken , en naar verdiensten te loonen of
te straffen.
Ten 3'K Om zich zeiven te rechtvaardigen , dat Hij hier
de zondaars dikwijls voorspoed en de rechtvaardigen tegen-
spoed overzond, hetwelk sommige menschen onrechtvaardig
schijnt.
Maakt hier niet veel werk van de schoonheid des lichaams,
maar wel van de schoonheid en zuiverheid uwer ziel; want
naar die mate zullen beiden eeuwig schoon zijn...,