Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
In zijn volmaakt wezen, dat wil zeggen : dat de gebreken ,
die men hier aan zijn lichaam had, b. v. één arm of been,
één oog of slechte oogen, enz. dan niet meer bestaan zullen,
maar wij een volmaakt lichaam zonder gebreken terug zullen
krijgen.
Verschillend van hoedanigheid wil zeggen: dat ze echter
niet allen eender zullen zijn, maar van elkander in schoon-
heid en volmaaktheid zullen verschillen.
Die verrijzenis is niet zoo vreemd voor ons. Wij zien die
als 't ware ook dikwijls in de natuur. De boomen en strui-
ken, des winters dor en kaal, ja voor ons oog dood, verrijzen
om zoo te zeggen in de lente; zoo ook de bloemen, het
koren en andere planten.
Insgelijks de zon: zij gaat 's avonds onder en 's morgens
verrijst ze weer voor ons oog.
Het ontwaken uit den slaap is ook een afbeeldsel van de
verrijzenis: slapende schgnen wij als 't ware dood te zijn,
en wakker wordende schijnen wij te herleven.
10 V. Hoedanig zullen de lichamen der zaligen
verrijzen ?
A. Geheel klaar, schoon , blinkend, licht, fijn en
onlijdelijk.
De lichamen der zaligen zullen klaar verrijzen, dat is :
helder en doorzichtig, schoon en blinkend;— licht, niet zwaar,
zoodat ze zich zonder moeite of vermoeienis in een oogwenk
kunnen begeven, werwaarts de ziel verlangt; — fijn, dat is,
dun, subtiel, zoodat ze geen behoefte meer zullen hebben
aan voedsel, aan eten of drinken, en zij overal door kunnen,
niets hen kan weerhouden. In die beteekenis zegt men ook:
de lucht is fijn, omdat ze gemakkelijk door elke opening
dringt; het licht is fijn, omdat het zelfs door glas dringt, enz.
Het zal dan met onze lichamen gaan, zooals nu met onze