Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
Heiligen des Hemels? (Vr. 6.) — Wat beteekent in
vr. 6 „ voldoeningen" ?
4. Geef een ander woord voor „ Aflaten.''
5. Welke waren de overvloedige voldoeningen der Heiligen P
6. Waarom staat in vr. 12 gewoonlijk vereischt P En welke
aflaten — volle of gedeeltelijke aflaten — kan men ver-
dienen door het bidden van den H. KrniswegP Welk
verschil is er tusschen volle en gedeeltelijke aflaten P
Wat beteekent een aflaat van 7 jaren P
ZESTmDE LES.
Tan de Tergiffenis der zonden en de verrijzenis
des vleesches.
1 V. Welk is het tiende artikel van het Symbolum
des Geloofs?
A. Vergiffenis der zonden.
2 V. Wat belijden wij door dit artikel?
A. Dat er in de H. Kerk vergiffenis te bekomen
is van alle zonden , hoe groot en zwaar die ook zijn.
Vergiffenis der zonden beteekent kwijtschelding der zonden.
Er zijn geene zonden, hoe groot en zwaar ook, ofdeH. Kerk
heeft de macht ze te vergeven.
3 V. Van wien heeft de H. Kerk de macht om
de zonden te vergeven ?
A. Van Christus zeiven.
Eigenlijk komt de macht om zonden te vergeven alleen
aan God toe.
Christus heeft die macht, omdat Hij God is; en Hij heeft
die macht weer overgedaan aan de Kerk.