Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
vereischen; d. i. men moet dat gebed , dat goed werk, die
godvruchtige oefening doen, die kerk bezoeken, enz., waar-
voor de aflaat verleend is.
En voor een vollen aflaat wordt gewoonlijk vereischt, dat
men waardiglijk biechte en communiceere en bidde ter intentie
der H. Kerk. Wij kunnen in staat van doodzonde misschien
wel aflaten voor de geloovige zielen verdienen , maar zeker
niet voor ons zeiven. Gewoonlijk worden biecht en communie
voor een vollen aflaat vereischt; gewoonlijk, dus niet altijd,
b. v. door het bidden van den Kruisweg, het vereeren van
sommige beeldjes van het Kindje Jesus, gewijd te Bethlehem
op de plaats, waar Christus geboren is, kan men, zonder de
HH. Sacramenten te ontvangen , volle aflaten verdienen.
Moet men ook de meening hebben , om den aflaat te ver-
dienen P
Men behoeft zeker niet eW^re« ^eör die meening te maken; —
men behoeft niet eens te weten, dat men door dit of dat
gebed of goed werk een aflaat kan verdienen; maar men
moet ten minste in het algemeen zoo gesteld zijn, dat men
deelachtig wil worden aan de aflaten , die aan de gebeden
of goede werken, welke men doet, gehecht zijn. — Verder
is het raadzaam, dat men eiken morgen opnieuw de meening
maakt om door al wat men dien dag zal doen, de aflaten
te verdienen, die daaraan verbonden zijn. En als men daarbij
nog weet, welke aflaten dit zijn, zooveel te beter; dan zal
men zijne gebeden, enz. met des te meer ijver verrichten.
Vragen over de Les.
1. Wat beteekent gemeenschap P Wat: gemeenschap der
Heiligen P
2. Waarin doen de leden der drievoudige Kerk samen ?
3. Hoe doen de Katholieken hier op aarde samen? Hoe
met de zielen des Vagevuurs P (Vr. 5.) Hoe met de