Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
Wij worden geholpen door de overvloedige voldoeningen
der heiligen. De volgende verklaring zal dit duidelijk maken.
Ieder goed werk in staat van gratie en ter eere Gods ge-
daan levert drie vruchten op: het geeft verdienste, genade
en voldoening.
Ten De verdienste voor den hemel kunnen wij nooit
aan iemand afstaan , die blijft voor ons alleen bewaard.
Ten 2'ie. De genade of het recht om iets van God te ver-
krijgen , knnnen wij , als wij willen , voor ons zeiven behou-
den. Wij kunnen er eene goede eerste H. Communie voor
vragen, of de overwinning onzer hartstochten, de eene of
andere deugd, een zaligen levensstaat, een zaligen dood of
iets anders, wat wij noodig hebben.
Maar wij kunnen die vrucht ook aan anderen afstaan, b. v.
aan de zondaars, door hunne bekeering er voor te vragen, aan
de stervenden, om voor hen een zaligen dood te verwerven, enz.
Ten S-ie geeft ieder goed werk voldoening , dat is, wij vol-
doen er mee voor onze zonden.
Doch er zijn veel heiligen geweest, die meer afgeboet
hebben , dan ze schulden hadden, en wat er op die manier
van hunne voldoeningen overbleef, wat zij meer voldeden,
dan zij betalen moesten , dat zijn hunne overvloedige voldoe-
ningen, en deze worden bewaard in de schatkist der H. Kerk,
en wij krijgen daar ons deel aan.
Het gaat daarmee als in een huisgezin.
Als vader meer geld verdient dan hij noodig heeft, om
zijne schuld te betalen, dan gaat het overschot van dat geld
in de kast, en de kinderen krijgen daar later hun deel van.
Zoo krijgen ook wij ons deel van hetgeen de heiligen meer
voldaan hebben, dan zij schuldig waren. Vooral worden wij
geholpen door de verdiensten en voldoeningen van Christus;
want Christus had voor zich zeiven geen schuld, bijgevolg
voor zich zeiven ook niets te boeten , niets te voldoen , en
dus zijn alle zijne voldoeningen voor ons. Christus kon boven-