Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
omdat zij niet meer alles aannemen wat God veropenbaard
heeft en de H. K.erk ons voorstelt om te gelooven. Einde-
lijk zijn nog van die gemeenschap uitgesloten , degenen, die
in den Kerkelijken ban zijn.
4 V. Wat is de Kerkelijhe Ban of excommunicatie?'
Ä. Eene geestelijke straf der Heilige Kerk, waar-
door de schuldige om zijne misdaad en hardnekkig-
heid van de gemeenschap der Heilige Kerk wordt
uitgesloten.
Kerkelijke ban is eene geestelijke straf die op verschillende
zonden staat, b. v. op het mishandelen van Priesters en
religieusen , het stelen van kerkelijke goederen, enz., waar-
door men van dat samendoen wordt uitgesloten, dus zijn
deel van die geestelijke goederen niet meer krijgt. Excom*
municeeren beteekent dus : buiten de gemeenschap stellen.
5 V. Welke gemeenschap hebben wij met de zielen
in het vagevuur ?
A. Dat zij door onze gebeden en goede werken
geholpen worden.
Wij doen met de lijdende Kerk, de zielen in het vagevuur
samen, door haar onze gebeden en goede werken toe te voe-
gen en daardoor haar te helpen.
6 Y. Welke gemeenschap hebben wij in dit leven
7net de Heiligen in den hemel ?
A. Dat wy geholpen worden door hunne gebeden,
en ook door de voldoeningen, die zij in dit leven
volbracht hebben.
Wij doen samen met de zegepralende Kerk, de heiligen
in den hemel, door dat wij geholpen worden door hunne
gebeden en goede werken; daarin deelen wij met hen, doen
wij met hen samen.