Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
ons geloof en onze liefde. Zoo lezen we in de H. Schrift:
„Ik ben deelachtig aan allen die U vreezen."— De Kerk is
een zedelijk lichaam, waarvan ieder katholiek een lid is. —
Zoo in ieder huisgezin. — Daarom heeft Christus ons leeren
bidden, niet: mijn, maar onze Vader — niet geef mij mijnhxoo^
maar geef ons .... om dagelijksch brood, enz.
3 V. Wie zijn huiten de Gemeenschap der Heilige
Kerk op aarde ?
A. De Heidenen, Turken, Joden, Ketters, Scheur-
makers , en die in den Kerkelijken Ban zijn.
Buiten de gemeenschap der Kerk wil zeggen: van dat
samendoen uitgesloten zijn.
Hiervan zijn uitgesloten de heidenen, dat is de ongeloovi-
gen , die nooit gedoopt zijn , en de afgodendienaars.
Mahomedanen, die den valechen profeet Mahomet voor
hunnen stichter houden.
Zij wonen vooral in Turkije (daarom worden zij hier met
name Turken genoemd) en in Afrika.
De Joden, dat zijn menschen, die vroeger den waren gods-
dienst hadden, maar Christus niet als den beloofden Messias
erkennen, en nog een anderen verwachten.
Zij verwachten eenen Messias, die hen groot zal maken
volgens de wereld; en zij wilden Jesus niet erkennen, omdat
Hij arm was.
Ketters, dat zijn menschen , die wel gedoopt zijn, maar
hardnekkig een gedeelte van de leer van Christus, wat hun
niet aanstaat, verwerpen, of veranderen, zooals de protes-
tanten doen.
Scheurmakers, dat zijn menschen, die wel bet ware geloof
hebben, maar zich niet aan den Paus willen onderwerpen.
Zij zijn als 'c ware van de Kerk afgescheurd , zooals de
Jansenisten; doch deze zijn er tegenwoordig ketters bg,