Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
Vragen over de Les.
1. In welke beteekenis wordt het woord Kerk genomen P
En in welke beteekenis komt dat woord hier voor P
2. Waarom staat in deze en de volgende artikelen niet
meer het woordje in voor het artikel P
3. Wat beteekent Petrus, Paus, Stedehouder?
4. Wanneer zijt ge lid der Kerk geworden P Waardoor P
Is dat een groote weldaad P — Vgl. Les 2. — En wat
zijt ge daarvoor aan God schuldig , en op welken dag
bijname P
5. Waarom heet de ware Kerk : de Hoomsche P Waarom
heeten wij Roomsch-Katholieken P
TUrTIENLE LES.
Van de gemeenschap der Heiligen.
1 V- Wat verstaat gij door de ge7neenschap der
Heiligen ?
A. De gemeenschap van geestelijke goederen tus-
schen de ledematen der H. Kerk onderling en met
Christus , hun Opperhoofd.
Door Heiligen verstaan wij hier zoowel de geloovigen op
aarde als de zielen in den hemel en in 't vagevuur.
Gemeenschap beteekent: iets gemeen of samen hebben; in
gemeenschap doen , samendoen.
De gemeenschap der heiligen beteekent dus het samendoen
der heiligen.
De gemeenschap van geestelijke goederen, het samendoen
in geestelijke goederen, als daar zijn: sacrificiën, goede
werken, enz.