Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
Ook zeggen zij , dat wij niet behoeven te vasten of geene
boetvaardigheid behoeven te doen, omdat Christus voor ons
voldaan heeft.
Een ieder begrijpt, dat die leer niet heilig is, en dat wie
deze leer opvolgt, wel verre van een heilig, een losbandig
leven zou leiden.
Ten anderen is de Kerk ook heilig in hare instellingen, dat
is : hare feestdagen, plechtigheden en gebruiken zijn alle heilig.
Zoo wederom niet bij de protestanten. Zij toch hebben
vele feestdagen en plechtigheden, en 't gebruik der H. Biecht
en andere Sacramenten afgeschaft.
Een zeer voornaam bewijs dat de Kerk heilig is, is daarin
gelegen: dat zij heiligen voortbrengt, dat allen, die volgens
hare leer en instellingen leven , heilig worden, en dat er in
de n. Kerk altijd heiligen zijn geweest, wier heiligheid God
door gaven en wonderen ten klaarste kenbaar gemaakt en
bewezen heeft, terwijl de protestanten en andere sekten geen
enkelen heilige kunnen aanhalen ; en eindelijk dat er alléén
in de Katholieke Kerk voortdurend mirakelen geschieden, ten
bewijze der heiligheid van erkende gelukzaligen en heiligen.
Zij is ten 3'ie ook katholiek of algemeen.
14 y. Waarom wordt de U, Kerk katholiek of
algemeen genoemd ?
A. Omdat zij alle geloovigen bevat, die van
Christus' tyd geweest zijn , en omdat zij verspreid is
onder alle volken en in alle landen der wereld.
Zij is algemeen ten l^te wat den tijd aangaat.
Van Christus tijd af is zij er geweest.
De protestanten en andere sekten, dagteekenen veel later.
Ten wat de plaats aangaat, zij is verspreid over de gansche
wereld ; de protestanten integendeel zijn slechts hier en daar
op een klein hoekje van de aarde te vinden.