Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tan.... In den Catechismus is in 't kort te zamen gevat
hetgeen....; met weinige woorden 't voornaamste gezegd van
al hetgeen Christus geleerd heeft , en alle menschen — grooten
zoowel als kleinen — moeten weten en doen {weten alléén is
niet genoeg) om zalig te worden.
3 V. Wie heeft die leer, dat is, de leer van
Christus , het eerst op de wereld gebracht ?
k. Christus zelf. Hierom uordt zij natuurlijk
genoemd Christelijke leer , of leer van Christus.
4 V. Door wie heeft Christus zijne leer in de
wereld doen verspreiden ? d. i. naar verschillende we-
relddeelen , landen en streken , in één woord : over
de gansche aarde, doen heenbrengen , verkondigen.
A. Door de Apostelen en hunne opvolgers in de
H. Kerk.
Apostelen w. z. zendelingen (Missionarissen). De Apostelen
zijn bepaald die zendelingen , welke Christus zelf heeft uit-
gekozen en gezonden om zijne leer over de geheele wereld,
aan alle volkeren te verkondigen , met name de H. Petrus,
Paulus, Andreas, Jacobns , Joannes.... en hunne opvolgers,
d. w. z, de opvolgers der Apostelen.
Nu, de opvolgers der Apostelen in de H. Eerk, zijn de
Paus van Eome, en de bisschoppen der H. Kerk in vereeni-
ging met den Paus. (Zie les, 10'« vraag.)
5 V. Hoe kan men de Christelijke leering of den
Catechismus verdeelen ?
A. In vijf voorname deelen, vyaarvan het eerste
handelt over het Geloof; het tweede over de Hoop;
het derde over de Liefde ; het vierde over de HH.