Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
Bet gaat daarmee als met de koninklijke familie; bardeden
worden allen prinsen en prinsessen genoemd, omdat zij na
den koning de eersten in het land zijn; zoo worden ook de
Bisschoppen prinsen genoemd, omdat zij na den Paus do
eersten in de Kerk zijn.
Gelijk de Paus de Bisschoppen benoemt en aanstelt over
elk Bisdom, zoo worden de Pastoors en overige Priesters
over en in elke parochie benoemd en aangesteld door den
Bisschop. Zij dienen alle Sacramenten toe, uitgenomen het
Vormsel en Priesterschap, waarvan de Bisschoppen de be-
dienaars zijn.
9 V. Wat zijn de Pastoors en Priesters in de
Heilige Kerk ?
A. De Pastoors en Priesters zijn de ondergeschikte
medehelpers der Bisschoppen vooral in het verkondigen
van Gods woord en het toedienen der IIH. Sacramenten.
§ 2.
10 V. Waaruit blijkt dat de Eoomsch-Katholieke
Kerk de ware Kerk van Christus is ?
A. Hieruit, dat zij alléén de kenteekenen heeft,
welke de Kerk van Christus hebben moet.
Alléén in de Eoomsch-Katholieke Kerk kunnen wij heilig
en zalig worden. Maar daarom is het ook noodig dat die
Kerk kenteekens bezit, waaraan wij haar kunnen kennen
opdat wij ons in een zoo gewichtig punt niet vergissen zouden.
Die kenteekens heeft Christns haar dan ook gegeven.
11 V. Welke zijn deze kenteekenen?
A. Onder andere deze vier; ten P^® dat zij één is;.
ten dat zij heilig is; ten dat zij katholiek is
en ten 4^° dat zij apostoliek is.