Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
Zij staan ook allen onder één hoofd Christus, die op aarde
vertegenwoordigd wordt door den Paus.
Geloovige Christenen wil zeggen : Christenen , die alles aan-
nemen wat Christus geleerd heeft.
Die onder de gehoorzaamheid van den Paus van Rome, dat is:
die terwijl zij zich aan den Paus onderwerpen. Hem gehoor-
zamen , de ware leer van Christus, dat is : dezelfde leer, die
Christus geleerd heeft, gelooven, met hun verstand aannemen,
en belijden, dat is, door woorden en werken ook uiterlijk toonen.
7 V. Wat is de Paus van Rome?
A. De Stedehouder van Christus zeiven op aarde
en de wettige opvolger van den H. Petrus, op wien
Christus Zijne Kerk gebouwd heeft.
Dat de Paus de stedehouder van Christus is beteekent: dat
de Paus Christus' plaats vervangt , in plaats van Christus
de Kerk bestuurt.
Dat Christus op Petrus — d. i. steenrots — zijne Kerk ge-
bouwd heeft, beteekent dat de Kerk op het gezag van Petrus
-en zijne opvolgers steunt als een huis op de grondslagen.
Men noemt den Paus, Paus van Kome, omdat hij tevens
Bisschop van Eome is, waar Petrus, wiens opvolger hij is,
zijn zetel gevestigd heeft.
Dat de Paus van Rome , Petrus opvolger, het hoofd der
■geheele Kerk is, blijkt onder anderen ook hieruit, dat Chris-
tus na zijne verrijzenis, Petrus tot drie malen toe gelastte
zijne schapen en lammeren — d. i. alle geloovigen , grooten
en kleinen , aanzienlijken zoowel als minderen — te hoeden.
8 V. Wat zijn de Bisschoppen der H, Kerk?
A. De Bisschoppen zijn de Prinsen der Heilige
Kerk en bekleeden de plaats der Apostelen.
Bisschoppen noemt men Prinsen der Kerk, omdat zij in
-de Kerk de eerste plaats bekleeden na den Paus.