Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
Ten S'ï® moeten wij strijden tegen het vleesch, onze eigen
bedorven natnnr, ons eigen lichaam, dat ten koste van God,
van onze ziel en van onze plichten, altijd zijn gemak en
zijne voldoening zoekt.
Zoo moeten wij strijden om den hemel in te nemen.
II. de lijdende Kerk in het vagevuur, aldus genoemd,
omdat de zielen des vagevuurs daar lijden moeten, wijl zij
hier niet wettig genoeg gestreden hebben. Zoo zal het ook
met ons gaan, als we hier niet voor de overgeblevene schulden
onzer zonden voldoen.
Illf de zegevierende Kerk in den hemel, omdat de zaligen
de zege , de overwinning , de kroon al behaald hebben.
4 V. Wie is het hoofd der H. Kerk?
A. liet algemeen opperste en onzichtbare Hoofd
der Heilige Kerk is Christus; maar het zichtbare
Hoofd der Heilige Kerk op aarde is de Paus van Rome.
— Paus beteekent Vader. Hij wordt zoo genoemd,
omdat hij de geestelijke vader van alle geloovigen is,
5 Y. Waarom noemt gij Christus het onzichtbare
Hoofd der Heilige Kerk?
A. Omdat Hy , sedert zijne hemelvaart, op aarde
niet meer zichtbaar is.
6 V. Wat is de Heilige Kerk op aarde?
A. De vereeniging van alle geloovige Christenen,
die onder de gehoorzaamheid van den Paus van Rome
de ware leer van Christus belijden.
Zooals wij zagen , zijn vereenigingen menschen, die onder
één hoofd staan en hetzelfde doen en laten moeten.
De Christenen nu zijn vereenigd door hetzelfde geloof,
door dezelfde wetten, die de Kerk hun voorschrijft.