Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
lül
Eene vereeniging zijn eenige personen, die onder één hoofd
staan en hetzelfde doen en laten moeten. Zoo kan men de
kloosters eene vereeniging noemen, de H. Familie , de Con-
gregatie , broederschappen , enz.
Hoeveel beteekenissen heeft het woord Kerk ?
Drie : Ten het gebouw waar de geloovigen bijeenkomen
om te bidden en andere godsdienstoefeningen bij te wonen.
Ten de Paus en Bisschoppen , als leeraren en hoofden
der Eerk.
Ten 3 '« de vereeniging van alle geloovigen en zaligen onder
Christns hun Opperhoofd. In de twee laatste beteekeiiissen
wordt hier over de Kerk gesproken. In de Les van
Vr. 8 — 12 komt het woord „ Kerk*' in de tweede betee-
kenis voor. —
3 V. Hoeveel deelen zijn er van de Heilige Kerk?
A. Drie : de strydende Kerk op aarde, de lijdende
Kerk in het vagevuur, en de zegepralende Kerk in
den hemel.
Wanneer wij de Kerk nemen in de laatste beteekenis, dan
wordt zij verdeeld in drie deelen : I. de strijdende Kerk op
aarde, aldus genoemd, omdat wij nog strijden moeten:
Ten tegen den duivel die ons aanhoudend bekoort.
Ten 2'ie tegen de wereld, dat is, tegen de menschen, die
volgens den geest der wereld leven, voor hun gemak en
pleizier, die maar praten van genieten en groot worden in
de wereld, alsof wij alleen voor de aarde geschapen waren ;
en die zeggen : dat het nog tijd genoeg is om te bidden,
naar de kerk te gaan en God te dienen als men oud is; dat
men jong zijnde genieten moet, dat men God in de pleizieren
ook wel kan dienen.
Doch Christus zegt: niemand kan twee heeren dienen.
Wie God en der wereld te gelijk wil dienen , hij zal God
vergeten, zijne plichten verwaarloozen en in zonden vallen.