Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
3. Waarin is de H. Geest van de twee andere Personen
onderscheiden? En waarin verschilt Hij van Hen niet?
4. W^aarom staat in de Z^e vraag „ toegeschreven
5. Welke zonden werken de genaden van den H. Geest
bijzonder in ons tegen, en hoe behooren wij ons die
genaden waardig te maken ?
6. Hoe hebben de Apostelen zich tot de komst van den
H. Geest voorbereid; en hoe blijkt uit hen de nood-
zakelijkheid zijner genade ?
----
YEERTIENDE LES.
Tan de H. Kerk.
§ 1-
1 V, Welk is het negende artikel van het Sym-
bolum des Geloofs?
Het artikel luidt:
A. De H. Katholieke Kerk, gemeenschap der
heiligen.
Hier behoort weder vóór te staan: ik geloof, en wij krijgen
dus: ik geloof de Katholieke Kerk , en niet: ik geloof in de
Katholieke Kerk, omdat de Katholieke Kerk mijn laatste
einde niet is zoo als God , maar slechts een middel om tot
mijn laatste einde te komen. Ik geloof de H, Katholieke
Kerk, w. z., ik neem met mijn verstand aan, dat dezelfde
H. Kerk, die door Christus gesticht is, nog voortdurend bestaat.
2 V. Wat is de Heilige Kerk in het algemeen ?
A. De vereeniging van alle geloovigen en zaligen
onder Christus hun Opperhoofd.
Kerk beteekent: vereeniging.