Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
onze heiligmaking terecht aan den H. Geest bijzonder toege-
schreven, omdat Hij niet alleen de Liefde is van den Vader
en den Zoon , maar omdat ook nit Gods liefde onze heilig-
making voortkomt, of, gelijk de H. Paulua dit nitdrnkt:
„ dewijl Gods liefde uitgestort is in onze harten door den
Heiligen Geest, die ons gegeven is." (Br. aan de Rom. V. 5.)
Nota. JSTiet allen krijgen evenveel genaden van den H.
Geest; dit verschil hangt grootendeels af van onze mede-
werking met de genade die Hij ons verleent.
De voornaamste beletselen tegen de gratiën van den H.
Geest, zijn hoogmoed, onkuischheid en liefdeloosheid.
Wij moeten den H. Geest dikwijls aanroepen en om zijne
genaden bidden. De gebeden , waardoor wij den H. Geest
bijzonder aanroepen, zijn vooral: het Veni Creator, Feni
Bande Spiritus, 7 wees gegroet ter eere van de zeven gaven
en 12 wees gegroet ter eere van de 12 vruchten van den
H. Geest. Bovenal moeten wij zorgen zijne inspraken op
t© volgen.. ..
Wat de genade van den H. Geest in ons uitwerkt, en
hoe noodzakelijk zij is, leeren wij het best uit de Apostelen^
Zij waren door Christus zeiven opgeleid, enz.; en toch hoe
zwak waren zij vóór...., en hoe sterk na de nederdaling
des H. Geestes.... Gewis een reden te meer, om jaarlijks
het Pinksterfeest godvruchtig te vieren, en ons daartoe
evenals de Apostelen voor te bereiden door gebed, onderlinge
liefde, ingetogenheid en in vereeniging met Maria.
Vragen over de Les.
1. Welk verschil is er tusschen gelooven in den H. Geest,
en den H. Geest en aan den H. Geest P
2. Waarom is de H. Geest zoo machtig en zoo oud als de
twee andere Personen ?