Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
dan aan de overige Heiligen, maar geenszins goddelijke eer
of aanbidding. Goddelijke eer mogen en moeten we alléén
aan God bewijzen. Nn , omdat de Heilige Geest wezenlijk
God is, zoowel als God de Vader en God de Zoon, moeten
wij ook aan God den Heiligen Geest deeer bewijzen.
Aan God den H. Geest moeten wij dus ook de opperste eer
bewijzen, d. w. z., de allerhoogste eer, de eer, welke wij
aan geen enkel louter schepsel, zelfs niet aan Maria, de
Moeder Gods, mogen bewijzen, maar alléén aan God, één
in wezen, drievuldig in personen, aan God den Vader, den
Zoon, en den H. Geest, den dorden Persoon der H. Drie-
vuldigheid ; eene eer, waardoor wij erkennen dat Hij mot
den Vader en den Zoon ons laatste einde is, en wij geheel
van Hem afhangen.
5 Y. Hoe heeft zich de H. Geest vertoond?
A. Hij beeft zich vertoond bij den Doop van
Christus in de gedaante eener duif, en op Pinkster-
dag in de gedaante van vurige tongen.
Hij daalde bij Christus' doop in de gedaante eener duif
neer, om eenige eigenschappen van Christus aan te duiden,
b. v. zijne goedaardigheid, zijne eenvoudigheid en zuiverheid.
De vurige tongen op Pinksterdag beteekenden het vuur der
goddelijke liefde, die Hij in do Apostelen kwam ontsteken,
en de gaaf der talen, die Hij hun kwam mededeelen..,.
6 V. Welk is het voornaamste werk van den
H. Geest?
A. Dat Hij de ledematen der ware Kerk van
Christus door de mededeeling zijner gratiën heilig
maakt.
7 V, Waarom wordt onze heiligmaking aan den
H, Geest bijzonder toegeschreven ?
C 7