Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
Noemen we de Christelijke leering den Catechismus ^ dan
wordt door deze benaming enkel nader aangeduid, dat de
leer van Christus in dit leerboek in vragen en anttooorden is
voorgesteld.
De Christelijke leering is en wordt de allerzaligste^ d. i. de
aller^e/w^zaligste, onder alle leeringen der wereld genoemd,
omdat zij alléén den mensch waarlijk volledig gelukkig kan
maken voor tijd en eeuwigheid; tijdens zgn leven, voor
zoover de mensch hier op aarde waar geluk kan genieten ;
en in eeuwigheid in den Hemel, waar Christus voor zijne
getrouwe leerlingen volkomen geluk, volmaakte gelukzalig-
heid heeft bereid en beloofd.
Wanneer iemand die geloof verdient, die geloofwaardig is,
ons zeide : „ Ik ken een kunstje , — en wil 't u leeren —
waardoor ge zeker en gewis gelukkig, rijk, geacht .... kunt
worden hier op aarde", wat zouden wij ijverig zijn om die
kunst aan te leeren. Maar hoeveel meer ijver moeten wij
dan aanwenden om de kunst te leeren, waardoor we niet
enkel in dit kortstondige leven, voor zoover hier op aarde
mogelijk is, maar tevens in eeuwigheid rijk en gelukkig
kunnen worden in den Hemel.
Die wetenschap leert ons de Christelijke leering of de
Catechismus, die dus te recht de allerzaligste onder alle lee-
ringen der wereld genoemd wordt. Zij toch alleen leert,
hoe wij in 't bezit van God kunnen komen, voor Wien wij
geschapen zijn.
2 V. Wat is de Christelijke leering of de Cate-
chismus ?
A. Het kort begrip van hetgeen Christus geleerd
heeft en alle menschen moeten weten en doen om
zalig te worden.
De Christelijke leering of de Catechismus is het kort begrip
van hetgeen Christui geleerd heeftd, w. z., de korte inhoud