Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
88 2e tijdv. 2e ged. 1] 00—1500.
Perchevale groetene weder,
ende seide : //Here, beet neder 1)
ende rust u2), wi moeten bier bliven,
wie soude ons nu henen driven;
185 mi duneke dat wel bi der nacht si.«
Wa^ewein.
door Fenninc en Fieter Vosfaerf.
Een wezenthjk ridder van de ronde tafel en mede zeer vlijtig
opspoorder van de St. Graal was Walewein. Er bestaat echter
een in het Nederlandsch vertolkte roman, die zijn naam voert
eu waarin de sage eene gewijzigde gedaante heeft aangenomen.
Te weten: Een wonderdadig schaakbord daalt voor'skonings
oogen uit de lucht; Idj begeert dit kleinood te bezitten en "VVa-
lewein zal het gaan halen. Het schaakbord is middelerwijl weder
opgevaren en gaat door bergen en dalen. Waar Waleweiu
heenen vliedt, hij kan zoo groot een schat niet aanstonds magtig
lijf^ Avordcn; hij ziet het edele schaakspel-steeds voor hem zweven,
maar de verdichting mag in weinige woorden nietten einde wezen.
Er zijn dus allerlei heldendaden noodzakelijk voor het doel be-
reikt zal worden. Vooreerst komt Walewein in een slangennest
en bestrijdt de serpenten, die toen geheel anders gemaakt dan
thans, een zeer oorlogzuchtig karakter hadden, en bepaaldelijk'
tegen de belijders van het onfeilbaar geloof waren ingenomen.
Walewein ontving bij die vijanden van het christendom verschei-
dene wonden; hij vervolgt evenwel zijnen weg, bereikt den
burg van koning Wonder, en zal er overnachten.
Zonder nu den verderen loop van het stuk te vervolgen,
plaatsen wij hier eenige regelen tot proeve, en wel:
Hoe Walewein van zijne wonden genaz met de Beschrijving van zijn bed.
//Dander twee enapen waren ghestaen
bi Waleweine in der kemmenade , 3)
ende daden hem grote ghenade. 4)
Deen haelde water wel ghercet,
5 te pointe 5) cout, te pointe heet
ende goot in ene cupe saen.
1) Beet neder y zit af. 2) BuH fransche spreekwijze. Men houde steed5>
op het oog, dat schier alle romans uit het franseh vertaald zijn. 3) Kemme-
nade, kamer, vooral eene kamer waarin eene kemenye, een schoorsteen,
cheminée, is. 4) Ghenade, gun&t. 5) Te pointe, van pas.