Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
V
86 ^ 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
110 na den hert, die voer hem belt,
ende sere liep dan si oosten gehoghen. 1)
Si bilden heme 2) over 3) bedrogben
alle die ghene diere vrare.
Die bert was bem alle ontv aren 4)
115 wel na groeter milentwee.
Ic wane sine hadden neminer mee
gevaen , si hadden verloren ,
die coninc hadde geweest versworen;
maer dore mijnheer Perchevale,
120 die hem volghet berch ende dale;
die hert ontliep hem uter woude
wilde Perchevale of ea wonde. 5)
Int woudt van Gladoae hi hem dede
ende Perchevale algader mede;
125 hi liep op den foree&te sciere,
drie grote milen so deden hi viere, 6)
ende maecte hem in een vxeemt lant,
daer men Gode niet en "kant;
dat lant heet Indegale.7)
130 Een brac liep met Perchevale,
die 't spoer van den hert hilt;
doe sach Perchevale, ^aer hi hilt
in 't ende van ene holre slraie.
Doe riep Perchevale utermate
135 lüde, ende vertroesteS) sinen hont;
die tonge hinc hem nter mont,
hi was herde moede ende slanc, 9)
nochtan verlichte hi liem 10) ende sprau
ende tanden den hert in sijn vlees.
140 Perchevale hadt sinen eesch, 11)
ende riep: en laettendil2) niet ontgaen,
ic coem di bescudden saen. IS)
Doe spranc in een marasch te \iande
die hert, ende die hont meiten \ande
1) Gehghen, met oogen navolgen, Bme, \oot m\. Z) Orer, \oc
4») Ontvaren, ontloopen, 5) Of Perchevale wilde o? mi, hij moest het h
volgen, (lat hem ontliep. 0) In drie nren legde hij vier mijlenalT)
Indië, 8) Vertroeste^ bemoedigde, 9) Slanc^ dun, vermagerd, aigevïi
10) Verlichte hi hem^ hij maakte zich ligter, vlugger — en
11) Eesch, eisch, verlangen. 13) laettendl, laat hij IS) Saen, Ier