Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
kom. letteren. r. over kon. arthur. ^ 85
75 in sinen hant van roden gouden
ende seiden, dat hine hebben souden ,
die den witten hert mochte vaen.
Doe ghinc elc raet sporen sla^
naer den hert so hi best mochte.
80 Die hert vloe sere; want hi dochte
die vrese sere van der doet;
d'een blies d'ander scoet:
hi liep al gapende in dat' wout;
heme volchde menech ridder stout;
85 die honden daden hem groten pant, 1)
hi liep neder doe al te hant;
in enen broec 2) hi ghinc doer dorste
van hitte was hi bina te borste.
Doe quam Perchevale een vaert
90 ridende op 1 hoghe paert, 3)
dat hi den roden ridder nam.
Den hert jaghende hi vernam;
sinen spiet heft hi verdreghen, 4)
ende waeude wel hebben gesleghen,
95 maer hi ne wilde noch sterven niet.
In een dal bi sere vliet,
ne waer 5) mijnheer Percheval
volchde heme al overal.
Die hert voren I deel hem lust
100 te lopene , hi was gerust;
des was die coninc erre 6) dan,
hi was moede, ende sine man
wilden weder te samen gaen; 7)
den hert en consten sc niet gevaen.
105 Die coninc heft se wel gehoert,
een luttelkijn reet hi bet voert
ende seit, dat hi nem* meer bi karitatenS)
goet doet, die den hert sal laten.
Doe reden si meer dan hare telt 9)
1) Pant doen, vervolgen. 2) Broec, gebroken en dus bewaterd land.
3) Hoghe paert, ridders bereden groote paarden en vooral hoog gezadeld.
4) Verdreghen, opgenomen. 5) Ne waer, doch. 6) Erre, boos. 7) Te samen
gaen, bij elkander komen, de jagt opgeven. 8) KarUateti, weldadigheid, naar
het franscli charité. 9) Telt, stap.
LEIDDRAAD TOT DE GESCH. DER NEDERL. LETTERK. 8