Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
IPIM
88 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
sehap of riddergilde, dat zich te zijnen hove bevond en aan
een ronde tafel vergaderde. Het stond overigens vast, dat Enge-
land tot het christendom bekeerd was, voornamelijk door het
bezit van een kostbaren schotel, die door den Zaligmaker bij
het instellen van het avondmaal was gebruikt geworden, en
waarin men bij de kruisiging van den Heiland zijn bloed had
opgevangen.
Die heilige schotel of St. Graal, zoo gaat de legende voort,
was in Engeland verloren geraakt, en niemand had zich daar-
over bekommerd, tot dat koning Arthur op de gedachte kwam,
zijne edelen met het opsporen van dit vaatwerk te belasten.
Lue du Gast schreef toen een roman Trysitram, die het opzoe-
ken van den St. Graal ten onderwerp had. Later gaf Wouter Map
Roman des diverses queles de SI. Graal, en behandelde daarin de
heldendaden van Percheval, Lanceloot, Yvain, Gauvain, Cerados,
Galaad, Bort en anderen, in dezelfde onderneming gemoeid.
Er verschenen tevens afzonderlijke romans over Arthur en eenige
zijner volgelingen, naar het schijnt voortdurend in het Nederlandsch
vertaald, maar thans niet meer te vinden.
Van den Grale.
Een gedicht Van den Grale omstreeks 1270 door een onbekend
dichter, in dienst van heer Aalbrecht van Voorne vervaardigd,
ging verloren; er is echter nog een afschrift van voorhanden in
nederduitsch dialect.

Ferguut.
Volledig en in druk uitgegeven heeft men een Arthur roman, geti-
teld : Ferguut, uit het franseh van Guülaume de Normandië, en waarin
de held des gedichts, van moeders zijde een halve edelman, overigens
een boeren zoon, zich door ridderlijke feiten beroemd maakt. Hij
wordt op die wijze een medgezel van de ronde tafel, doch blijft
buiten de togten, het wedervinden van de St. Graal betreffende.
Als proeve van beschrijving geven wij, uit Ferguut:
Fen Hertejacht.
»Gawein sprac : het dunct mi goet
Here, dat ghi hebt geseit,
alse ghi wilt, wi sijn bereit.