Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
deu Groote gerekendj doch hangt er alleen in zoo verre mede zamen,
als Baerte met de groote voeten, de moeder des keizers, eene
dochter zou geweest zijn van Tloris, wat volstrekt onwaar is.
Floris kan niet eens een historisch persoon genoemd worden, wat
echter niet belet, dat zijne liefde-geschiedenis met Blancefloer, bij-
zonder aangenaam en onderhoudend verteld, eene groote belang-
stelling heeft opgewekt en in de meeste nieuwere talen voorkomt.
Uit het midden van den roman schrijven wij het volgende af:
Floris paard.
^Ende als Floris orlof nemen soude,
ende al ghereet was sine vaert,
die coninc dede bringen een teldende paert 1)
al ghcsadelt, dat hi harde minde,
5 ende gaeft Elorise sinen kinde.
Soghedaen ne vant men verre no wide
in al der werelt; sijn een side
si wat wit ende dander root,
dat dochte den meneghen wonder groot ;
10 sijn hooft was al besprinct met bloemen
menegherhande, die ic niet can ghenoemen,
vele natuerliker dan of se een man
met var^xn hadde ghemaket daer an ;
ende die nature hadt also te voren
15 ghemaect ende wart daermede gheboren.
Het was seone ende snel
ende harde fier, dat weet ic wel.
Yan den ghesmide 2) sal ik 'u seggen een deel,
van spaenschen pellene 3) was die paneel 4)
20 met siden ghewracht, ghestict, ghescakiert,
ende was utermaten ghesiert.
Van den ghereide 5) die sadelbome 6),
hadde een sadelere ghemaect van Eome
ende ghesneden van viscrebben,
25 die van naturen rode varwe hebben;
daer mocht men merken an den snede
wonderlic werc ende bendechede 7)
Van pellene w^as al ghewracht die covertuxe,
leidende paert, rijpaard, een telganger. 2) Ghesmide, paardentuig.
3) Pellene, bontwerk. 4) Paneel, zadelkussen. 5) Ghereide, zadel. 6) Sadel
\J}<me, de houten rand van den zadel. 7) Bendechede, behendigheid, kunst