Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
sineu Lalsberchl) mocht men loven;
10 swert was den wapenroc 2j daer boven ,
swert was d'ors daer hi op sat,
ende quam enen sonderlinghen pat
dwars riden door den woude.
Alsen die coninc ghemoelen sonde ,
15 scghendc 3) hi hem ende was in vare
omdat hi was so swart al;
den riken God hi hem beval.
Hi pensde in sinen moet:
ghevelt mi quaet ofte goet,
20 ende vlie te nacht door desen,
ic sal der aventuren ghenesen. 4)
Nochtan wet ic te voren wel,
tes die duvel ende niemen el.
Waer hi van Godshalven 5) iet
25 hi en ware so swart niet.
Tes al swart, paert ende man,
al dat icker aen ghemerken can.
Ic duchte, dat mi toren 6) naket;
ic bidde Gode, dat hi waket,
30 dat dese mi niet en scende,
eude als hi bat quam ghehende 7)
seghende hi hem ende was in vare,
ende waende dat die duvel ware.
Ende die swarte ridder heeft vernomen
35 den coninc teghen hem comen.
Doe pensde hi in sinen sin:
//dese cs verdoolt hier in
ende hevet sinen wech verloren;
ic wil dat aen hem verhoren. 8)
Hi salder laten die wapen sine,
40 die den beste sijn in schine,
die ic in seven jaren sach;
si verlichten als den dach,
van stenen ende van goude.
1) Ealshereh, harnas. 2) Wapenrok, een kleed in de manier Tan een kiel,
dat over het harnas werd aangetrokken en doorgaans met ridderlijke wapen-
teekenen versierd was. 3) Seghende, maakte hij het teeken des kruises.
é) Ghenesen, het gevaar te boven zijn. 5) Godshalven, van Godswege.
C) Toren , schade, onheil. 7) Ghehende, nader. 8) Verhoren, vernemen.