Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
eomantische letieken. 75
De hoofdsoorten dezer episehe poëzij zijn dus:
1 Romans over Karei den Groote.
2 * » koning Arthur,
3 Gemengde Romans.
i Spraken.
Romans over Karei den Groote.
De epische gedichten over Karei den Groote vormden eenmaal
een grooten cyclus, waarvan slechts gedeelten zijn overgebleven.
Claes Verbrechten vertaalde Be Vier Heemskinderen, Reinout en
Willem van Orange. Maar van die overzettingen bezitten wij geene
volledige handschriften, en even zoo is het gelegen met de Ogier de
Been, van Jan de Klerck.
Karei en Elegast.
De roman Karei en Elegast, van een onbekend dichter, is in
zijn geheel voorhanden en gedrukt. De inhoud , ofschoon regt-
streeks Karei den Groote betreffende, schetst den keizer in eene
verdichte, niet zeer belangrijke gebeurtenis; te weten: een engel
des hemels komt hem te Ingelheim uit den slaap opwekken, en
beweegt den magtigen vorst tot het ondernemen van een rooftogt, die
bij de uitkomst bleek eene noodzakelijke onderneming geweest te zijn.
In eene eerste ontmoeting strijdt Karei tegen den zwarten ridder,
Elegast genaamd, en na dezen overwonnen te hebben, trekken
zij te zamen tegen Eggheric, den verrader, wiens toeleg zou
geweest zijn, den godvrcézeuden leenheer naar het leven te staau.
Eggheric wordt eerst bestolen en vervolgens gedood.
Als proeve van bewerking volge hier de strijd tusschen;
Karei den Groote en den Zwarten Ridder.
//Met desen tale voer hi voort
die coninc ende heeft verhoort,
hoe een ridder quam ghevaren,
in den selven ghebaren 1)
5 als die riden wil, verholen 2)
met wapenen swart als colen ;
swart was helm ende schilt,
die hi aen den hals hilt;
1) Ghebaren, zich aanstellende als, enz. 2) Verholen, bedekt, verborgen;
to weten: hij was door zijne wapenrusting onkenbaar.