Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
74 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
Alse God -wil hebben rekeninghe
van Unsen tijdt ende van alle dinghe,
wes wi van Gode dan werde bekant,
daerna gbeet it uns in eiu ander lant.»
Die zekerheid van sterven en van een oordeel Gods over onze
daden moet ieder tot goeddoen bewegen; daarbij lette men
op de waarschuwing in het raidden van dit uitvoerig en hier
slechts fragmentarisch medegedeeld zangstuk, — te weten: dient
God, neemt niemand het zijne eu spreekt geen kwaad van mon-
niken, nonnen en papen; want zij zijn de schatten en edelste
gesteenten van den Allerhoogste en kunnen u in het ander land
van dienst wezen.
romantische leiteren.
De Eomantische Letteren (zie hier boven, blad^i. 13) zijn van
minder didactischen en meer dichterlijken aard; zij werden rijk
in epische en dramatische voortbrengselen.
a. Epische Pohy.
De epische poëzij bestaat uit verdichte verhalen of zooge-
naamde Chansons de Gestes , meest allen uit het Transch vertaald
en in de Xlll, XIV en XV eeuw bewerkt. Ongemeen talrijk waren
zij tevens zeer uitvoerig; de meest uitgebreide noemt men Eo-
mans, - de kleinere Spraken of Spreuken. Van beide soorten kwamen
slechts weinige geheel ongeschonden tot ons over, en van deze
zijn thans de voornaamste in druk uitgegeven. Zoo wel de groetere
als kleine romans werden meerendcels vervaardigd door dichters uit
de volksklasse , die hunne dichtstukken op de kasteelen der edelen
en bij aanzienlijke burgers gingen opzeggen, en daarmede op
kommerlijke wijze het brood verdienden. Men noemde hen Mene-
strels. Meesterzangers of Sprekers.
Intusschen bezongen vele hunner de helden der oudheid, op
min of meer epische wijze, en boeiden door dichterlijke opvat-
ting en zwier. Vooral zongen zij gaarne van Karei den Groote,
die in Trankrijk, Duitschland en Nederland voor het christendom
gestreden had; voorts van koning Arthur, in het naburige
Engeland vermaard, en eindehjk van aUe groote of treffende
daden, die hun uit kerk- en wereldhistorie bekend waren.