Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische letteres. liederen. 69
dezelfde stof en hetgeen daarmede zamenhangt, als: Gelaat- en
Karakterkunde, Geneeskunst, enz. Al deze behooren eerst later
gelezen te worden.
6, Historisclte Leerdichten.
Historische leerdichten, wier vervaardigers onbekend bleven,
zijn voornamelijk de Vlaemsche Rijmkronijk, de Grimhergachs
Oorlog, het Erfregt van Vlaenderen en het Onderwijs voor Sche-
penen, die zich overigens aansluiten bij de Spieghels historiael van
Van Maerlant en Van Vellhem; zij hebben dezelfde deugden en de-
zelfde gebreken als deze meer uitvoerige hoofdwerken, en kunnen
dan eerst met vrucht gebruikt worden, wanneer men de ge-
schiedenis uit nieuwere werken eenigermate bestudeerd'gheeft, en
door de beoefening van meer aantrekkelijke, middeleeuwsche
voortbrengselen tevens eene zekere gemeenzaamheid zal verkregen
hebben met taal en stijl van dat tijdperk.
Het lied is in ons vaderland de meest geliefde en tevens de
oudste dichterlijke vorm, en verheft zich , in de overzetting der
Psalmen en verder in de behandeling van vele ernstige onderwer-
pen, tot de hoogte van den lierzang, die in de grielische en ro-
meinsche letterkunde zoo beroemd is, en eerst na de zoogenaamde
herleving der letteren inheemsch is geworden.
Classisehe liederen verdeelt men in : 1 Psalmen. 2 Kerk- en
feestliederen. 3 Liederen op den Zaligmaker. 4 Liederen op de
H. Maagd. 5 Liederen op de Heiligen. 6 Gemengde Liederen.
Als eene proeve van berijmde Psalm-vertaling volgt hier een
der Boet-Psalmen:
»Metten oeren van den verstane,
mijn orisoen wil dise ontfane;
ende Heere , in dijn gherechtchede
houdt mi, ende in werdechede ,
5 en ganc niet in ten jugemente, ^
met dinen cnape, als ten tormente;
want al datleft es mijn ghelove,
wert nien verloren vor dine oghen.
Want de viant mine siele
10 bringen wilt van St. Michiele;