Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
m^__ilU^cJi^ggBBWgg
68 2e iijdv. 2e ged. 1100—1500.
»Sint Adam, ons eerste vader,
David, Sampson , Salomon algader
bedroghen sijn van wiven,
wie sel dan onbedroghen bliven ?//
»Ecrbaer wiven sal men prisen,
die altoos in doochden risen,
ende nimmermeer mach mon se prisen te seer,
want si waerdicli sijn aire eer.//
*Des sijt seker ende gliewcs,
dat M meer te prisen es,
die sinen grammen moet bedwinot
dan die een bnreh met eraften wint.»
/'Een lantshere sonder ghenaden,
ecn paep, die staet na verraden,
een machtig man fel ende rijo
ft dit sijn drie duvels op aertrijc.'/
4. UekeUkUen.
Zoo de hekeldichten aan do voorschriften der school voldoen ,
dan zijn het leerdichten, waarin de gebreken der meuschen, met
oogmerk om hen te verbeteren , worden ten toon gesteld en
berispt. De bepaling past echter meer op de latijnsche dan op
de nederlandsche letterkunde; want het hekeldicht is bij ons
veelal eene bespotting, zonder meer, en houdt zich niet al-
tijd aan den didactischen vorm. Wezentlijke hekeldichten, hoe-
zeer overhellende tot don lierzang, zijn de Lande van Overzee en
Wie dat doghet heeft vercoren van Maerlant, tot welker aanwijzing wij
ons thans bepalen, te meer daar het grootste deel der middel-
eeuwsche satiren over dezelfde onderwerpen loopt, en voornameUjk
tegen de geestelijkheid, het kloosterleven en vele kerkelijke mis-
bruiken geiigt is. Men zie onder anderen den A. B. Recht en de
Averecht, Van den Convent« , Van den Papen en de Levenswijze
der Oeestelijken.
5. Leerdichten over de Natuurkunde.
Behalve het groote werk over de Natuerhmde van het Heelal,
door Gerard Lienhout, en de Kracht der Maan, door Heinr.
van Hollant, bestaan er verscheidene naamlooze leerdichten over