Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — j. bellamy." l5l
Mijn lied, schoon kracht en jeugd verdwijn',
Zal immer van de Liefde zijn.
Met eenige vrienden van zijn leeftijd schreef Bellamy een soort
van dichterlijk Mengelwerk, getiteld: Froeve voor het Verstand,
den Smaak en het Hart, benevens De Poëtische Spectator , een
beoordeelend tijdschrift tot opheffing der vaderlandsche dichtkunst
bestemd, en waarin nuttige wenken en enkele goede voorbeelden
gegeven werden. Tot de laatste brengen wij Roosje, eene vertel-
ling , in de Proeve voor het Verstand enz. het eerst opgenomen,
en waarmede Bellamy, met de romance nog al ingenomen, eene
kleine wijziging in die dichtsoort zoeht te brengen. Wel wilde hij
dat de romance het naif verhaal van eene aandoenlijke daad zoude
blijven, maar de onderwerpen moesten, naar zijn inzien, veeleer
aan ons burgerlijk leven dan aan de dagen der dooiende ridder-
schap ontleend worden.
Zie hier intusschen de meesterlijke vertelling:
Roosje*
Daar was, in Zeeland, eens een man ,
Hij had een aardig kind,
£en meisje, dat, van ieder een,
Om 't zeerste, werd bemind.
De man, gelijk men denken kan,
Was grootsch op zulk een' schat
Te meer — daar hij zijn lieve vrouw
Daarbij verloren had.
AVat nam hij boosje menigmaal,
Al zuchtende, in zijn' arm,
En kuste, met een tranend oog.
Heur roode kaakjes warm 1
Dan zei die teedre, goede, man :
Gij hebt geen moeder meer 1
*Ja wel! zei dan het zoete kind,
*Bij onzen lieven Heer!
*Dit hebt gij immers zelf gezegd ?
#Maar waarom ging zij heen?