Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
152 3e TIJDVAK : 1702-1795.
»Zie! sprak de dartle iongen toen,
En gaf mijn kleene wang een zoen.
»Zie! heb ik nu wel mis geraên ?
»Het kind ziet mij reeds lagchend aan !
»Gewis , mijn liefste kind, gij zijt
»Om mijne komst met regt verblijd:
»Ik zal u, in uw prille jeugd,
»Genieten doen de zoetste vreugd,
»Door mij zult gij het puik en de eer
»Der meisjes.... zie ... daar lacht hij weêr ! ■
»Ja jongen! wordt maar schielijk groot!
»Dan scheuk ik u een speelgenoot,
»Een meisje vol bevalligheên,
»Uitmuntend schoon en juist van leên!
»Nu laeht gij, maar gij weet nog niet
»Wat gunsten u de Liefde biedt. —
»Kom, nog een kusje, kleene knaap ! . . .
»En wieg den jongen nu in slaap!» —
Zoo sprak de Min, en snelde voort,
De Bengel hield aan mij zijn woord;
Mijn kindsheid was maar naauw voorbij,
Of hij was altoos aan mijn zij.
Hij sprak mij vaak in 't lomrig bosch.
Daar zaten wij op 't groene mos,
En hoorden, hoe de nachtegaal
De ziel verteedert door zijn taal.
»Ik wil u, sprak het gulde wicht,
»Ook leeren hoe men, in gedicht.
De vreugden van het hart verheft,
»De ziel der jonge schoonen treft.»
Toen schonk hij mij een elpen lier.
En leerde mij, met losse zwier,
Op allerhande trant en maat,
Hoe hij de zilvren koorden slaat.
Doeh — schoon mijn speeltuig helder klonk ,
Toen hij mij schoone Eillis schonk,
Kreeg steeds mijn teedre poezy
Een aangenamer melody.
Nu zing, nu speel ik anders niet.
Dan 't zoet, 't geen mij de liefde biedt.
En zijn eens, door den ouderdom,
Mijn vlugge vingers stram en krom