Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — j. bellamy." l5l
Het toppunt uwer grootheid wijzen I
Maar hoe! zou 't eindige vernuft
Dan ooit tot deze hoogten rijzen,
Daar 't op den drempel suft.
Geuoeg, zoo ik een staamlend lied,
Mijn God! van uwen roem, mag zingen.
Bij 't hooge lied der hemellingen,
"Veracht gij toch mijn zangen niet!
Schenk mij een vonkje van dien gloed,
Die 't vuur van uwe zangers voedt;
Dan zing ik waardiger gezangen
Van uw geduchte majesteit,
Wier toon ik grootscher zal vervangen,
In 't koor der eeuwigheid.
Voor wij van dien bundel (I) afscheid nemen, volge nog
een geestig en luimig stukjen, waarin de dichter, die toch hoofd-
zakelijk minnedichter was, zijne roeping als zoodanig beschrijft.
Mijn Geboortedag,
Toen ik, op mijn geboortedag,
Nog naauwlijks in het wiegje lag,
Kwam 't dartel wicht, de looze Min,
Het kraamvertrek al lagchend in.
Het knaapje schaterde overluid:
A'Veel heils met deze jonge spruit!
A'Hij zal, zoo ik mij niet bedrieg
Dit zeggend keek hij in de wieg,
//Hij zal nog aan mijn moeders kroon
//Een parel zijn van 't eerste schoon.
//Me dunkt dat op zijn kleen gelaat
//Alreeds een trek der liefde staat
Men zegt, alsof ik 't laatste woord
Reeds met bewustheid had gehoord.
Dat ik met eenen lieven lach,
Naar 't vrolijk minnegoodje zag.
(1) Te weten de G^t^icA^i?«, in 1816 met de vroeger vermelde Gezangen mijner
Jeugd nogmaals uitgegeven.