Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
150 3e TIJDVAK: 1702-1795.
Bij u zijn eeuwen levende eiken
Niets meer dan 't kleinste kruid!
Verhef u dan, mijn trage geest!
Doorstreef die nimmer meetbre kringen.
Tot hem, den vader aller dingen,
Wiens liefde uw wording is geweest;
Verhef n! stijg in 't hemelhof!
Maar neen, verneder u in 't stof!
Die luister zou uw oog verblinden !
Gij smolt voor dat ontzaglijk vuur!
0 neen, gij kunt de Godheid vinden,
Op 't aanzigt der natuur!
Ja, op dat glansrijk aangezigt
Is God, iu eiken tred, te lezen 1
Gij zijt, 0 groot, o eeuwig wezen,
De luister van dat aangezigt!
't Geruisch der grootsehe waterval,
Dc zachte stilte, in 't vruchtbaar dal,
Het golvend graan — 't geklots der baren,
Der vooglen zang, die 't hart verblijdt;
't Doet alles onze ziel ervaren ,
Dat gij de schepper zijt!
Maar — wat ons ook uw m^t vertoon'
In visschen, vogels, zeeën, landen.
Van al de werken uwer handen
Vertoont de menseh het edelst schoon:
De vorm van zijn welschapen leên ,
Die lagchende 'bevalligheên,
Zijn slechts de ruwste en flaanwste trekken.
Zijn ziel, zoo mild door u bedeeld,
Heeft meerder' glans en grootscher trekken
Van uw ontstoflijk beeld!
0 wijsheid! — onbeperkte magt!
'k Verlies mij in uw' grootschen luister!
Mijn oog bezwijmt — 't is alles duister ;
Waar ben ik, in dees donkren nacht ? —
0 eeuwig wezen! laat het licht
Vau uwe wijsheid ! mijn gezigt,